Tentative Schedule

 

Varad Gaam Reunion Committee-2023

Name State E-mail Tel. Number (M)
Ankurbhai Pravinbhai Patel TX andy_ramada@yahoo.com (415) 298-3114
Ashwinbhai Naranjibhai V Patel CA ashp50@aol.com (408) 666-7159
Bharatbhai Ramubhai Patel TX brpatel_99@yahoo.com (325) 665-9055
Hasubhai Ishwarbhai C Patel OH hasmukhc@msn.com (419) 704-6888
Jatinbhai Lalubhai R Patel KY bhaiyalo@yahoo.com (502) 229-1800
Mahendrabhai Parbhubhai B Patel FL mahendravarad@yahoo.com (904) 505-3585
Manishbhai Balubhai R Patel TX mannjagu@gmail.com (830) 237-5868
Mayurbhai Jayantibhai Patel CA varad1986@yahoo.com (405) 227-8011
Rajeshbhai Shantilalbhai B Patel FL rspatel72@comcast.net (239) 281-9572
Rajubhai Manubhai R Patel TX rajupatel07@yahoo.com (210) 860-5103
Rakeshbhai Manubhai R Patel FL rakeshmpatel@hotmail.com (239) 634-6402
Riteshbhai Hasubhai B Patel TN rickipatel@hotmail.com (615) 500-3267
Shaileshbhai Dahyabhai Patel GA 21shaileshpatel@gmail.com (352) 342-2661
Shaileshbhai Naginbhai V Patel FL firehousesubs@gmail.com (919) 624-7098
Vimalbhai Parbhubhai Patel CA vimalp1969@yahoo.com (916) 705-4528
Vimalbhai Rameshbhai Patel TX vimal1017@yahoo.com (903) 714-8469
Virenbhai Naranjibhai L Patel KY virennaran@yahoo.com (502) 759-6931